Ik maak graag uw foto’s, maar hiervoor gelden wel wat spelregels.In principe hebben we eerst een informatief gesprek over uw wensen en mijn mogelijkheden. Aan de hand daarvan krijgt u een offerte.Als u het hiermee eens bent tekenen we een contract en betaalt u een aanbetaling vooraf. Nadat u de foto’s heeft ontvangen betaalt u het restbedrag.
Een uitgebreide beschrijving vindt u op de pagina werkwijze.

Er worden nooit (onbewerkte) originele afbeeldingen verstrekt aan klanten, de foto’s kunnen natuurlijk wel op een CD/DVD/USB worden aangeleverd.

Auteursrecht

Alle op de website geplaatste foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende niet worden gebruikt, veranderd of op andere wijze bewerkt of gepubliceerd.Het auteursrecht op de foto’s berust te allen tijde bij de fotograaf. De fotograaf heeft het alleenrecht te bepalen welke foto’s geschikt zijn voor bewerking of publicatie.Voor elke publicatie van een foto wordt een overeengekomen vergoeding betaald aan de fotograaf. Geleverde foto’s mogen niet worden gewijzigd, bijgesneden, geretoucheerd. Het is verboden de foto’s te verkopen of op andere wijze commercieel te gebruiken zonder vooraf de rechten hiervan te hebben verworven via een schriftelijke overeenkomst.

Portretrecht

Ik maak niet alleen foto’s in opdracht maar ook buiten op straat of bij evenementen.Staat u op een foto op de website en vindt u dat niet leuk? Neem dan contact met mij op om een en ander te bespreken.

Privacy

Wij zijn erg gesteld op (uw) privacy.Informatie die u aan ons doorgeeft wordt alleen gebruikt om de door u gewenste informatie aan u te kunnen verstrekken in het kader van onze bedrijfsvoering. Deze gegevens worden door ons alleen opgeslagen in een databasesysteem indien dit nodig is voor de uitvoering van de afspraken die we met u maken of indien dit wettelijk verplicht is.
Opgeslagen gegevens worden alleen intern gebruikt en nooit doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of op grond van een rechterlijke uitspraak.

Vrijwaring

De gegevens zoals die op deze website voorkomen worden met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden staan in de informatie die u hier aantreft.Adwin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden die op deze website voorkomen noch voor hieruit voortvloeiende schade die is of wordt geleden.Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Adwin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de koppelingen (links) naar websites buiten de website van Foto’s van Adwin / Photos d’Adwin noch voor de inhoud van deze websites.

Het aanbrengen van een koppeling houdt geen instemming in met de op de gekoppelde site aanwezige inhoud.