Voorwaarden

In principe hebben we eerst een informatief gesprek over uw wensen en mijn mogelijkheden.

Aan de hand daarvan krijgt u een offerte. Hierin staan de gemaakte afspraken en de daaraan gekoppelde mogelijkheden en prijzen.

Op deze basis maken we een definitieve afspraak die wordt vastgelegd in een contract.

Bij acceptatie hiervan wordt u een aanbetaling gevraagd bij de tekening van het contract.

Het restbedrag wordt verschuldigd bij het bekijken van het eindresultaat.

Er worden nooit (onbewerkte) originele afbeeldingen verstrekt aan klanten, de foto’s kunnen natuurlijk wel op een CD/DVD/USB worden aangeleverd.

Auteursrecht
Voor elke publicatie van een foto wordt een overeengekomen vergoeding betaald aan de fotograaf. Geleverde foto’s mogen niet worden gewijzigd, bijgesneden, geretoucheerd.Het is verboden de foto’s te verkopen of op andere wijze commercieel te gebruiken zonder vooraf de rechten hiervan te hebben verworven via een schriftelijke overeenkomst.